ChapterPageSeparator

ChapterPageSeparator enumeration

Bölüm ve sayfa numarası arasında görünen ayırıcı karakteri tanımlar.

public enum ChapterPageSeparator

değerler

İsim Değer Tanım
Hyphen 0 İki nokta üst üste.
Period 1 Bir nokta.
Colon 2 İki nokta üst üste.
EmDash 3 Vurgulu bir tire.
EnDash 4 Standart bir çizgi.

Ayrıca bakınız