IndexOf

CompositeNode.IndexOf method

Alt düğüm dizisindeki belirtilen alt düğümün dizinini döndürür.

public int IndexOf(Node child)

Notlar

Düğüm alt düğümlerde bulunmazsa -1 döndürür.

Örnekler

Belirli bir alt düğümün dizininin üst öğesinden nasıl alınacağını gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "Rendering.docx");

Body body = doc.FirstSection.Body;

// İlk bölümün gövdesindeki son paragrafın dizinini alın.
Assert.AreEqual(24, body.ChildNodes.IndexOf(body.LastParagraph));

Ayrıca bakınız