LastChild

CompositeNode.LastChild property

Düğümün son alt öğesini alır.

public Node LastChild { get; }

Notlar

Son alt düğüm yoksa null döndürülür.

Örnekler

Belgedeki son bölümden önceki bir bölümü kaldırmak için Node ve CompositeNode yöntemlerinin nasıl kullanılacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.Writeln("Section 1 text.");
builder.InsertBreak(BreakType.SectionBreakContinuous);
builder.Writeln("Section 2 text.");

// Her iki bölüm de birbirinin kardeşidir.
Section lastSection = (Section)doc.LastChild;
Section firstSection = (Section)lastSection.PreviousSibling;

// Başka bir bölümle kardeş ilişkisine göre bir bölümü kaldırın.
if (lastSection.PreviousSibling != null)
    doc.RemoveChild(firstSection);

// Kaldırdığımız bölüm ilk bölümdü ve belgeyi sadece ikinci bölümle bıraktı.
Assert.AreEqual("Section 2 text.", doc.GetText().Trim());

Ayrıca bakınız