EmphasisMark

EmphasisMark enumeration

Olası vurgu işareti türlerini belirtir.

public enum EmphasisMark

değerler

İsim Değer Tanım
None 0 Vurgu işareti yok.
OverSolidCircle 1 Vurgu işareti, metnin üzerinde görüntülenen düz siyah bir dairedir.
OverComma 2 Vurgu işareti, metnin üzerinde görüntülenen bir virgül karakteridir.
OverWhiteCircle 3 Vurgu işareti, metnin üzerinde görüntülenen boş beyaz bir dairedir.
UnderSolidCircle 4 Vurgu işareti, metnin altında görüntülenen düz siyah bir dairedir.

Örnekler

Glif karakterinin üstünde/altında işlenen ek karakterin nasıl ekleneceğini gösterir.

DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder();

// Olası vurgu işareti türleri:
// https://apireference.aspose.com/words/net/aspose.words/emphasismark
builder.Font.EmphasisMark = emphasisMark; 

builder.Write("Emphasis text");
builder.Writeln();
builder.Font.ClearFormatting();
builder.Write("Simple text");

builder.Document.Save(ArtifactsDir + "Fonts.SetEmphasisMark.docx");

Ayrıca bakınız