NextPreOrder

Node.NextPreOrder method

Ön sipariş ağaç geçiş algoritmasına göre sonraki düğümü alır.

public Node NextPreOrder(Node rootNode)
ParametreTipTanım
rootNodeNodeGeçişin üst düğümü (sınırı).

Geri dönüş değeri

Ön sipariş sırasına göre sonraki düğüm. Ulaşıldığında boşrootNode.

Örnekler

Ön sipariş geçiş algoritmasını kullanarak belgenin düğüm ağacında nasıl geçiş yapılacağını ve karşılaşılan herhangi bir şeklin görüntüyle nasıl silineceğini gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "Images.docx");

Assert.AreEqual(9, 
  doc.GetChildNodes(NodeType.Shape, true).OfType<Shape>().Count(s => s.HasImage));

Node curNode = doc;
while (curNode != null)
{
  Node nextNode = curNode.NextPreOrder(doc);

  if (curNode.PreviousPreOrder(doc) != null && nextNode != null)
    Assert.AreEqual(curNode, nextNode.PreviousPreOrder(doc));

  if (curNode.NodeType == NodeType.Shape && ((Shape)curNode).HasImage)
    curNode.Remove();

  curNode = nextNode;
}

Assert.AreEqual(0,
  doc.GetChildNodes(NodeType.Shape, true).OfType<Shape>().Count(s => s.HasImage));

Ayrıca bakınız