NextPreOrder

Node.NextPreOrder method

Ön sipariş ağaç geçiş algoritmasına göre sonraki düğümü alır.

public Node NextPreOrder(Node rootNode)
Parametre Tip Tanım
rootNode Node Geçişin üst düğümü (sınır).

Geri dönüş değeri

Ön sipariş sırasına göre sonraki düğüm. RootNode’a ulaşılırsa boş.

Örnekler

Ön sipariş geçiş algoritmasını kullanarak belgenin düğüm ağacında nasıl geçileceğini ve bir görüntüyle karşılaşılan tüm şekillerin nasıl silineceğini gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "Images.docx");

Assert.AreEqual(9, 
  doc.GetChildNodes(NodeType.Shape, true).OfType<Shape>().Count(s => s.HasImage));

Node curNode = doc;
while (curNode != null)
{
  Node nextNode = curNode.NextPreOrder(doc);

  if (curNode.PreviousPreOrder(doc) != null && nextNode != null)
    Assert.AreEqual(curNode, nextNode.PreviousPreOrder(doc));

  if (curNode.NodeType == NodeType.Shape && ((Shape)curNode).HasImage)
    curNode.Remove();

  curNode = nextNode;
}

Assert.AreEqual(0,
  doc.GetChildNodes(NodeType.Shape, true).OfType<Shape>().Count(s => s.HasImage));

Ayrıca bakınız