PreviousPreOrder

Node.PreviousPreOrder method

Ön sipariş ağacı geçiş algoritmasına göre önceki düğümü alır.

public Node PreviousPreOrder(Node rootNode)
Parametre Tip Tanım
rootNode Node Geçişin üst düğümü (sınır).

Geri dönüş değeri

Ön sipariş sırasına göre önceki düğüm. RootNode’a ulaşılırsa boş.

Örnekler

Ön sipariş geçiş algoritmasını kullanarak belgenin düğüm ağacında nasıl geçileceğini ve bir görüntüyle karşılaşılan tüm şekillerin nasıl silineceğini gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "Images.docx");

Assert.AreEqual(9, 
  doc.GetChildNodes(NodeType.Shape, true).OfType<Shape>().Count(s => s.HasImage));

Node curNode = doc;
while (curNode != null)
{
  Node nextNode = curNode.NextPreOrder(doc);

  if (curNode.PreviousPreOrder(doc) != null && nextNode != null)
    Assert.AreEqual(curNode, nextNode.PreviousPreOrder(doc));

  if (curNode.NodeType == NodeType.Shape && ((Shape)curNode).HasImage)
    curNode.Remove();

  curNode = nextNode;
}

Assert.AreEqual(0,
  doc.GetChildNodes(NodeType.Shape, true).OfType<Shape>().Count(s => s.HasImage));

Ayrıca bakınız