Range

Node.Range property

Bir döndürür Menzil belgenin bu düğümde bulunan bölümünü temsil eden nesne.

public Range Range { get; }

Örnekler

Bir aralıktaki tüm düğümlerin nasıl silineceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Belgedeki ilk bölüme metin ekleyin ve ardından başka bir bölüm ekleyin.
builder.Write("Section 1. ");
builder.InsertBreak(BreakType.SectionBreakContinuous);
builder.Write("Section 2.");

Assert.AreEqual("Section 1. \fSection 2.", doc.GetText().Trim());

// Tüm düğümleri kaldırarak ilk bölümü tamamen kaldırın
// bölümün kendisi de dahil olmak üzere kendi aralığı içinde.
doc.Sections[0].Range.Delete();

Assert.AreEqual(1, doc.Sections.Count);
Assert.AreEqual("Section 2.", doc.GetText().Trim());

Ayrıca bakınız