Remove

Node.Remove method

Kendini üst öğeden kaldırır.

public void Remove()

Örnekler

Bir belgedeki resim içeren tüm şekillerin nasıl silineceğini gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "Images.docx");
NodeCollection shapes = doc.GetChildNodes(NodeType.Shape, true);

Assert.AreEqual(9, shapes.OfType<Shape>().Count(s => s.HasImage));

foreach (Shape shape in shapes.OfType<Shape>())
  if (shape.HasImage) 
    shape.Remove();

Assert.AreEqual(0, shapes.OfType<Shape>().Count(s => s.HasImage));

Belirli bir türdeki tüm alt düğümlerin bileşik bir düğümden nasıl kaldırılacağını gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "Tables.docx");

Assert.AreEqual(2, doc.GetChildNodes(NodeType.Table, true).Count);

Node curNode = doc.FirstSection.Body.FirstChild;

while (curNode != null)
{
  // Bu düğümü sildikten sonra ona geçmek istersek diye bir sonraki kardeş düğümü değişken olarak kaydedin.
  Node nextNode = curNode.NextSibling;

  // Bir bölüm gövdesi Paragraf ve Tablo düğümleri içerebilir.
  // Düğüm bir Tablo ise onu ebeveynden kaldırın.
  if (curNode.NodeType == NodeType.Table)
    curNode.Remove();

  curNode = nextNode;
}

Assert.AreEqual(0, doc.GetChildNodes(NodeType.Table, true).Count);

Ayrıca bakınız