NodeChangingAction

NodeChangingAction enumeration

Düğüm değişikliğinin türünü belirtir.

public enum NodeChangingAction

değerler

İsim Değer Tanım
Insert 0 Ağaca bir düğüm ekleniyor.
Remove 1 Ağaçtan bir düğüm kaldırılıyor.

Örnekler

Belge ağacındaki değişiklikleri biz düzenlerken gerçek zamanlı olarak izlemek için NodeChangingCallback’in nasıl kullanılacağını gösterir.

{
  Document doc = new Document();
  doc.NodeChangingCallback = new NodeChangingPrinter();

  DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
  builder.Writeln("Hello world!");
  builder.StartTable();
  builder.InsertCell();
  builder.Write("Cell 1");
  builder.InsertCell();
  builder.Write("Cell 2");
  builder.EndTable();

  #if NET48 || JAVA
  builder.InsertImage(Image.FromFile(ImageDir + "Logo.jpg"));
  #elif NET5_0_OR_GREATER || __MOBILE__
  using (SKBitmap image = SKBitmap.Decode(ImageDir + "Logo.jpg"))
    builder.InsertImage(image);
  #endif

  builder.CurrentParagraph.ParentNode.RemoveAllChildren();
}

/// <summary>
/// Her düğüm ekleme/kaldırma işlemini belgede olduğu gibi yazdırır.
/// </summary>
private class NodeChangingPrinter : INodeChangingCallback
{
  void INodeChangingCallback.NodeInserting(NodeChangingArgs args)
  {
    Assert.AreEqual(NodeChangingAction.Insert, args.Action);
    Assert.AreEqual(null, args.OldParent);
  }

  void INodeChangingCallback.NodeInserted(NodeChangingArgs args)
  {
    Assert.AreEqual(NodeChangingAction.Insert, args.Action);
    Assert.NotNull(args.NewParent);

    Console.WriteLine("Inserted node:");
    Console.WriteLine($"\tType:\t{args.Node.NodeType}");

    if (args.Node.GetText().Trim() != "")
    {
      Console.WriteLine($"\tText:\t\"{args.Node.GetText().Trim()}\"");
    }

    Console.WriteLine($"\tHash:\t{args.Node.GetHashCode()}");
    Console.WriteLine($"\tParent:\t{args.NewParent.NodeType} ({args.NewParent.GetHashCode()})");
  }

  void INodeChangingCallback.NodeRemoving(NodeChangingArgs args)
  {
    Assert.AreEqual(NodeChangingAction.Remove, args.Action);
  }

  void INodeChangingCallback.NodeRemoved(NodeChangingArgs args)
  {
    Assert.AreEqual(NodeChangingAction.Remove, args.Action);
    Assert.Null(args.NewParent);

    Console.WriteLine($"Removed node: {args.Node.NodeType} ({args.Node.GetHashCode()})");
  }
}

Ayrıca bakınız