GetEnumerator

NodeCollection.GetEnumerator method

Düğüm koleksiyonu üzerinde basit bir “foreach” stili yineleme sağlar.

public IEnumerator<Node> GetEnumerator()

Geri dönüş değeri

Bir IEnumerator.

Ayrıca bakınız