IndexOf

NodeCollection.IndexOf method

Belirtilen düğümün sıfır tabanlı dizinini döndürür.

public int IndexOf(Node node)
Parametre Tip Tanım
node Node Bulunacak düğüm.

Geri dönüş değeri

Bulunursa, koleksiyon içindeki düğümün sıfır tabanlı dizini; aksi halde, -1.

Notlar

Bu yöntem doğrusal bir arama gerçekleştirir; bu nedenle, ortalama yürütme süresi Count ile orantılıdır.

Örnekler

Bir koleksiyondaki bir düğümün dizininin nasıl alınacağını gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "Tables.docx");

Table table = doc.FirstSection.Body.Tables[0];
NodeCollection allTables = doc.GetChildNodes(NodeType.Table, true);

Assert.AreEqual(0, allTables.IndexOf(table));

Row row = table.Rows[2];

Assert.AreEqual(2, table.IndexOf(row));

Cell cell = row.LastCell;

Assert.AreEqual(4, row.IndexOf(cell));

Ayrıca bakınız