RemoveAt

NodeCollection.RemoveAt method

Belirtilen dizindeki düğümü koleksiyondan ve belgeden kaldırır.

public void RemoveAt(int index)
Parametre Tip Tanım
index Int32 Düğümün sıfır tabanlı dizini. Negatif dizinlere izin verilir ve listenin arkasından erişimi gösterir. Örneğin -1 son düğüm anlamına gelir, -2 sondan önceki ikinci anlamına gelir vb.

Örnekler

Bir belgeye bölümlerin nasıl ekleneceğini ve kaldırılacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.Write("Section 1");
builder.InsertBreak(BreakType.SectionBreakNewPage);
builder.Write("Section 2");

Assert.AreEqual("Section 1\x000cSection 2", doc.GetText().Trim());

// İlk bölümü belgeden silin.
doc.Sections.RemoveAt(0);

Assert.AreEqual("Section 2", doc.GetText().Trim());

// Şimdi ilk bölümün bir kopyasını belgenin sonuna ekleyin.
int lastSectionIdx = doc.Sections.Count - 1;
Section newSection = doc.Sections[lastSectionIdx].Clone();
doc.Sections.Add(newSection);

Assert.AreEqual("Section 2\x000cSection 2", doc.GetText().Trim());

Ayrıca bakınız