Aspose.Words.Vba

Aspose.Words.Vba命名空间提供了与 VBA 项目一起使用的类。

课程

班级 描述
VbaModule 提供对 VBA 项目模块的访问。
VbaModuleCollection 代表一个集合VbaModule对象.
VbaProject 提供对 VBA 项目信息的访问。 文档中的 VBA 项目被定义为 VBA 模块的集合。
VbaReference 实现对自动化类型库或 VBA 项目的引用。
VbaReferenceCollection 代表一个集合VbaReference对象.

枚举

枚举 描述
VbaModuleType 指定 VBA 项目中模型的类型。
VbaReferenceType 允许指定类型VbaReference对象.