Class XzFilterSettings

XzFilterSettings class

Βασική κλάση για σύνολο ρυθμίσεων συγκεκριμένου φίλτρου μορφής xz.

public abstract class XzFilterSettings

Δείτε επίσης