XzLZMA2FilterSettings.XzLZMA2FilterSettings

XzLZMA2FilterSettings constructor

Αρχικοποιεί μια νέα παρουσία τουXzLZMA2FilterSettings .

public XzLZMA2FilterSettings(uint dictionarySize = 16777216)
ΠαράμετροςΤύποςΠεριγραφή
dictionarySizeUInt32Το μέγεθος του λεξικού χρησιμοποιείται από το φίλτρο LZMA2, πρέπει να είναι μεταξύ 4096 και 1073741824.

Εξαιρέσεις

εξαίρεσηκατάσταση
ArgumentOutOfRangeExceptionΤο μέγεθος του λεξικού δεν είναι σε έγκυρο εύρος.

Δείτε επίσης