Class ProgressEventArgs

ProgressEventArgs class

Κατηγορία για δεδομένα συμβάντων που περιέχουν τον αριθμό των byte που πραγματοποιήθηκαν.

public class ProgressEventArgs : EventArgs

Κατασκευαστές

ΟνομαΠεριγραφή
ProgressEventArgs(ulong)Αρχικοποιεί μια νέα παρουσία τουProgressEventArgs τάξη.

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
ProceededBytes { get; }Λαμβάνει τον αριθμό των byte που έχουν προχωρήσει.

Δείτε επίσης