Class ArchiveInstanceInfo

ArchiveInstanceInfo class

Vertegenwoordigt informatie over de archiefinstantie.

public sealed class ArchiveInstanceInfo

Eigenschappen

NaamBeschrijving
AreFileNamesEncrypted { get; }Krijgt een waarde die aangeeft of namen van vermeldingen (bestanden) van het archief zijn versleuteld.
FormatInfo { get; }Krijgt de archiefindeling info.
IsContentEncrypted { get; }Krijgt een waarde die aangeeft of de inhoud van het archief versleuteld is.

methoden

NaamBeschrijving
static GetArchiveInstanceInfo(Stream)Haalt archiefinstantie-info op.
static GetArchiveInstanceInfo(string)Haalt archiefinstantie-info op.
static GetArchiveFormatInfo(Stream)Krijgt informatie over archiefformaat.
static GetArchiveFormatInfo(string)Krijgt informatie over archiefformaat.

Zie ook