Class CabArchive

CabArchive class

Deze klasse vertegenwoordigt het cab-archiefbestand.

public class CabArchive : IArchive

Constructeurs

NaamBeschrijving
CabArchive(Stream)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetCabArchive klasse en lijst met items voor samenstellen kunnen uit het archief worden geëxtraheerd.
CabArchive(string)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetCabArchive klasse en lijst met items voor samenstellen kunnen uit het archief worden geëxtraheerd.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Entries { get; }Krijgt ingangen vanCabEntry type waaruit het archief bestaat.

methoden

NaamBeschrijving
Dispose()Voert door de toepassing gedefinieerde taken uit die verband houden met het vrijmaken, vrijgeven of resetten van onbeheerde bronnen.
ExtractToDirectory(string)Pakt alle bestanden in het archief uit naar de opgegeven map.

Zie ook