Class GzipArchive

GzipArchive class

Deze klasse vertegenwoordigt het gzip-archiefbestand. Gebruik het om gzip-archieven samen te stellen of uit te pakken.

public class GzipArchive : IArchive, IArchiveFileEntry

Constructeurs

NaamBeschrijving
GzipArchive()Initialiseert een nieuw exemplaar van hetGzipArchive klasse voorbereid voor compressie.
GzipArchive(Stream, bool)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetGzipArchive klasse voorbereid voor decomprimeren.
GzipArchive(string, bool)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetGzipArchive klasse.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Name { get; }Naam van origineel bestand.

methoden

NaamBeschrijving
Dispose()Voert door de toepassing gedefinieerde taken uit die verband houden met het vrijmaken, vrijgeven of resetten van onbeheerde bronnen.
Extract(Stream)Pakt het archief uit naar de geleverde stream.
Open()Opent het archief voor extractie en levert een stream met archiefinhoud.
Save(Stream)Slaat archief op in de geleverde stream.
Save(string)Slaat archief op in opgegeven bestemmingsbestand.
SetSource(FileInfo)Stelt de inhoud in die binnen het archief moet worden gecomprimeerd.
SetSource(Stream)Stelt de inhoud in die binnen het archief moet worden gecomprimeerd.
SetSource(string)Stelt de inhoud in die binnen het archief moet worden gecomprimeerd.
SetSource(TarArchive)Stelt de inhoud in die binnen het archief moet worden gecomprimeerd.

Opmerkingen

Het Gzip-compressiealgoritme is gebaseerd op het DEFLATE-algoritme, een combinatie van LZ77- en Huffman-codering.

Zie ook