GzipArchive.Extract

GzipArchive.Extract method

Pakt het archief uit naar de geleverde stream.

public void Extract(Stream destination)
ParameterTypeBeschrijving
destinationStreamBestemmingsstroom. Moet beschrijfbaar zijn.

Uitzonderingen

uitzonderingvoorwaarde
ArgumentExceptiondestination ondersteunt schrijven niet.

Voorbeelden

using (var archive = new GzipArchive("archive.gz"))
{
     archive.Extract(httpResponseStream);
}

Zie ook