GzipArchive.Open

GzipArchive.Open method

Opent het archief voor extractie en levert een stream met archiefinhoud.

public Stream Open()

Winstwaarde

De stream die de inhoud van het archief vertegenwoordigt.

Opmerkingen

Lees uit de stream om de originele inhoud van het bestand te krijgen. Zie voorbeelden sectie.

Voorbeelden

Pakt het archief uit en kopieert de geëxtraheerde inhoud naar de bestandsstroom.

U mag de Stream.CopyTo-methode gebruiken voor .NET 4.0 en hoger:

unpacked.CopyTo(extracted);
using (var archive = new GzipArchive("archive.gz"))
{
  using (var extracted = File.Create("data.bin"))
  {
    var unpacked = archive.Open();
    byte[] b = new byte[8192];
    int bytesRead;
    while (0 < (bytesRead = unpacked.Read(b, 0, b.Length)))
      extracted.Write(b, 0, bytesRead);
  }      
}

Zie ook