GzipArchive.SetSource

SetSource(Stream)

Stelt de inhoud in die binnen het archief moet worden gecomprimeerd.

public void SetSource(Stream source)
ParameterTypeBeschrijving
sourceStreamDe invoerstroom voor het archief.

Voorbeelden

using (var archive = new GzipArchive())
{
  archive.SetSource(new MemoryStream(new byte[] { 0x00, 0xFF }));
  archive.Save("archive.gz");
}

Zie ook


SetSource(FileInfo)

Stelt de inhoud in die binnen het archief moet worden gecomprimeerd.

public void SetSource(FileInfo fileInfo)
ParameterTypeBeschrijving
fileInfoFileInfoDe verwijzing naar een te comprimeren bestand.

Voorbeelden

Open een archief vanuit een stream en pak het uit naar eenMemoryStream

using (var archive = new GzipArchive()) 
{
  archive.SetSource(new FileInfo("data.bin"));
  archive.Save("archive.gz");
}

Zie ook


SetSource(string)

Stelt de inhoud in die binnen het archief moet worden gecomprimeerd.

public void SetSource(string path)
ParameterTypeBeschrijving
pathStringPad naar te comprimeren bestand.

Uitzonderingen

uitzonderingvoorwaarde
ArgumentNullExceptionpath is niets.
SecurityExceptionDe beller heeft niet de vereiste toegangsrechten.
ArgumentExceptionDepath is leeg, bevat alleen spaties of bevat ongeldige tekens.
UnauthorizedAccessExceptionToegang tot dossierpath wordt ontkend.
PathTooLongExceptionDe opgegevenpath, bestandsnaam of beide overschrijden de door het systeem gedefinieerde maximale lengte. Op Windows-gebaseerde platforms moeten paden bijvoorbeeld uit minder dan 248 tekens bestaan en moeten bestandsnamen uit minder dan 260 tekens bestaan.
NotSupportedExceptionDossier bijpath bevat een dubbele punt (:) in het midden van de tekenreeks.

Voorbeelden

Open een archief vanuit bestand op pad en pak het uit naar eenMemoryStream

using (var archive = new GzipArchive()) 
{
  archive.SetSource("data.bin");
  archive.Save("archive.gz");
}

Zie ook


SetSource(TarArchive)

Stelt de inhoud in die binnen het archief moet worden gecomprimeerd.

public void SetSource(TarArchive tarArchive)
ParameterTypeBeschrijving
tarArchiveTarArchiveTar-archief dat moet worden gecomprimeerd.

Opmerkingen

Gebruik deze methode om een gezamenlijk tar.gz-archief samen te stellen.

Voorbeelden

using (var tarArchive = new TarArchive())
{
  tarArchive.CreateEntry("first.bin", "data1.bin");
  tarArchive.CreateEntry("second.bin", "data2.bin");
  using (var gzippedArchive = new GzipArchive())
  {
      gzippedArchive.SetSource(tarArchive);
      gzippedArchive.Save("archive.tar.gz");
  }
}

Zie ook