Class LzipArchive

LzipArchive class

Deze klasse vertegenwoordigt het Lzip-archiefbestand. Gebruik het om Lzip-archieven samen te stellen of uit te pakken.

public class LzipArchive : IArchive, IArchiveFileEntry

Constructeurs

NaamBeschrijving
LzipArchive(LzipArchiveSettings)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetLzipArchive .
LzipArchive(Stream)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetLzipArchive klasse voorbereid voor decomprimeren.
LzipArchive(string)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetLzipArchive klasse voorbereid voor decomprimeren.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Settings { get; }Haalt de instelling op van een bepaald lzip-archief.

methoden

NaamBeschrijving
Dispose()Voert door de toepassing gedefinieerde taken uit die verband houden met het vrijmaken, vrijgeven of resetten van onbeheerde bronnen.
Extract(FileInfo)Pakt het lzip-archief uit naar een bestand.
Extract(Stream)Pakt het lzip-archief uit naar een stream.
Extract(string)Pakt het lzip-archief uit naar een bestand op pad.
Save(FileInfo)Slaat lzip-archief op in opgegeven bestemmingsbestand.
Save(Stream)Slaat lzip-archief op in de geleverde stream.
Save(string)Slaat lzip-archief op in opgegeven bestemmingsbestand.
SetSource(FileInfo)Stelt de inhoud in die binnen het archief moet worden gecomprimeerd.
SetSource(Stream)Stelt de inhoud in die binnen het archief moet worden gecomprimeerd.
SetSource(string)Stelt de inhoud in die binnen het archief moet worden gecomprimeerd.

Zie ook