Class LzmaArchive

LzmaArchive class

Deze klasse vertegenwoordigt het LZMA-archiefbestand. Gebruik het om LZMA-archieven samen te stellen of uit te pakken.

public class LzmaArchive : IArchive, IArchiveFileEntry

Constructeurs

NaamBeschrijving
LzmaArchive(LzmaArchiveSettings)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetLzmaArchive klasse en stelt het archief samen in lzma-indeling.
LzmaArchive(Stream)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetLzmaArchive klasse voorbereid voor decomprimeren.
LzmaArchive(string)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetLzmaArchive klasse voorbereid voor decomprimeren.

methoden

NaamBeschrijving
Dispose()Voert door de toepassing gedefinieerde taken uit die verband houden met het vrijmaken, vrijgeven of resetten van onbeheerde bronnen.
Extract(FileInfo)Pakt lzma-archief uit naar een bestand.
Extract(Stream)Pakt lzma-archief uit naar een stream.
Extract(string)Pakt lzma-archief uit naar een bestand op pad.
Save(FileInfo)Slaat lzma-archief op in opgegeven bestemmingsbestand.
Save(Stream)Slaat lzma-archief op in de geleverde stream.
Save(string)Slaat lzma-archief op in opgegeven bestemmingsbestand.
SetSource(FileInfo)Stelt de inhoud in die binnen het archief moet worden gecomprimeerd.
SetSource(Stream)Stelt de inhoud in die binnen het archief moet worden gecomprimeerd.
SetSource(string)Stelt de inhoud in die binnen het archief moet worden gecomprimeerd.

Zie ook