Class RarArchive

RarArchive class

Deze klasse vertegenwoordigt het RAR-archiefbestand. Gebruik het om RAR-archieven uit te pakken.

public class RarArchive : IArchive

Constructeurs

NaamBeschrijving
RarArchive(Stream, RarArchiveLoadOptions)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetRarArchive klasse en lijst met items voor samenstellen kunnen uit het archief worden geëxtraheerd.
RarArchive(string, RarArchiveLoadOptions)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetRarArchive klasse en lijst met items voor samenstellen kunnen uit het archief worden geëxtraheerd.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Entries { get; }Krijgt ingangen vanRarArchiveEntry type dat het rar-archief vormt.

methoden

NaamBeschrijving
Dispose()Voert door de toepassing gedefinieerde taken uit die verband houden met het vrijmaken, vrijgeven of resetten van onbeheerde bronnen.
ExtractToDirectory(string)Pakt alle bestanden in het archief uit naar de opgegeven map.

Zie ook