Class RarArchiveEntry

RarArchiveEntry class

Vertegenwoordigt enkel bestand binnen archief.

public abstract class RarArchiveEntry : IArchiveFileEntry

Eigenschappen

NaamBeschrijving
CompressedSize { get; }Krijgt grootte van gecomprimeerd bestand.
CreationTime { get; }Krijgt aanmaakdatum en -tijd.
IsDirectory { get; }Krijgt een waarde die aangeeft of de vermelding een directory vertegenwoordigt.
LastAccessTime { get; }Krijgt datum en tijd van laatste toegang.
ModificationTime { get; }Krijgt laatste gewijzigde datum en tijd.
Name { get; }Krijgt de naam van het item in het archief.
UncompressedSize { get; }Krijgt grootte van origineel bestand.

methoden

NaamBeschrijving
Extract(Stream, string)Extraheert de ingang van de geleverde stream.
Extract(string, string)Extraheert de invoer naar het bestandssysteem via het opgegeven pad.
Open(string)Opent het item voor extractie en biedt een stream met gedecomprimeerde inhoud van het item.

Evenementen

NaamBeschrijving
event ExtractionProgressedVerhoogt wanneer een deel van de onbewerkte stream wordt geëxtraheerd.

Opmerkingen

Werp eenRarArchiveEntry bijvoorbeeld naarRarArchiveEntryEncrypted om te bepalen of de invoer is versleuteld of niet.

Zie ook