Class RarArchiveEntryPlain

RarArchiveEntryPlain class

Rar-invoer die moet worden gedecomprimeerd zonder decodering.

public sealed class RarArchiveEntryPlain : RarArchiveEntry

Eigenschappen

NaamBeschrijving
CompressedSize { get; }Krijgt grootte van gecomprimeerd bestand.
CreationTime { get; }Krijgt aanmaakdatum en -tijd.
IsDirectory { get; }Krijgt een waarde die aangeeft of de vermelding een directory vertegenwoordigt.
LastAccessTime { get; }Krijgt datum en tijd van laatste toegang.
ModificationTime { get; }Krijgt laatste gewijzigde datum en tijd.
Name { get; }Krijgt de naam van het item in het archief.
UncompressedSize { get; }Krijgt grootte van origineel bestand.

methoden

NaamBeschrijving
Extract(Stream, string)Extraheert de ingang van de geleverde stream.
Extract(string, string)Extraheert de invoer naar het bestandssysteem via het opgegeven pad.
Open(string)Opent het item voor extractie en biedt een stream met gedecomprimeerde inhoud van het item.

Evenementen

NaamBeschrijving
event ExtractionProgressedVerhoogt wanneer een deel van de onbewerkte stream wordt geëxtraheerd.

Zie ook