Class PPMdCompressionSettings

PPMdCompressionSettings class

Instellingen voor PPMd-compressiemethode.

public class PPMdCompressionSettings : CompressionSettings

Constructeurs

NaamBeschrijving
PPMdCompressionSettings()Initialiseert een nieuw exemplaar van hetPPMdCompressionSettings klasse met standaard modelvolgorde en subtoewijzergrootte.
PPMdCompressionSettings(int, int)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetPPMdCompressionSettings klasse.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
ModelOrder { get; }Krijgt de volgorde van het model.
SuballocatorSize { get; }Krijgt de grootte van de subtoewijzer in MB.

Opmerkingen

PPMd is een algoritme voor gegevenscompressie dat is ontwikkeld door Dmitry Shkarin. Dit algoritme is gebaseerd op voorspellende woordcombinaties op meerdere ordecontexten.

Zie ook