Class SevenZipEntrySettings

SevenZipEntrySettings class

Instellingen gebruikt om 7Z-vermeldingen te comprimeren of decomprimeren.

public class SevenZipEntrySettings

Constructeurs

NaamBeschrijving
SevenZipEntrySettings(SevenZipCompressionSettings, SevenZipEncryptionSettings)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetSevenZipEntrySettings klasse.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
CompressionSettings { get; }Krijgt instellingen voor compressie- of decompressieroutine.
EncryptionSettings { get; }Krijgt instellingen voor codering of decodering. Instellingen van een bepaald item kunnen variëren.

Zie ook