SevenZipArchive.Entries

SevenZipArchive.Entries property

Krijgt ingangen vanSevenZipArchiveEntry type waaruit het archief bestaat.

public ReadOnlyCollection<SevenZipArchiveEntry> Entries { get; }

Zie ook