SevenZipArchive.ExtractToDirectory

SevenZipArchive.ExtractToDirectory method

Pakt alle bestanden in het archief uit naar de opgegeven map.

public void ExtractToDirectory(string destinationDirectory, string password = null)
ParameterTypeBeschrijving
destinationDirectoryStringHet pad naar de map om de uitgepakte bestanden in te plaatsen.
passwordStringOptioneel wachtwoord voor decodering.

Uitzonderingen

uitzonderingvoorwaarde
ArgumentNullExceptiondestinationDirectory is niets.
PathTooLongExceptionHet opgegeven pad, de bestandsnaam of beide overschrijden de door het systeem gedefinieerde maximale lengte. Op Windows-gebaseerde platforms moeten paden bijvoorbeeld uit minder dan 248 tekens bestaan en moeten bestandsnamen uit minder dan 260 tekens bestaan.
SecurityExceptionDe beller heeft niet de vereiste toestemming om toegang te krijgen tot de bestaande telefoonlijst.
NotSupportedExceptionAls de directory niet bestaat, bevat het pad een dubbele punt (:) dat geen deel uitmaakt van een stationslabel (“C:").
ArgumentExceptiondestinationDirectory is een tekenreeks met de lengte nul, bevat alleen witruimte of bevat een of meer ongeldige tekens. U kunt zoeken naar ongeldige tekens met behulp van de methode System.IO.Path.GetInvalidPathChars. -of- pad wordt voorafgegaan door of bevat alleen een dubbele punt (:).
IOExceptionDe map gespecificeerd door pad is een bestand. -of- De netwerknaam is niet bekend.

Opmerkingen

Als de directory niet bestaat, wordt deze aangemaakt.

Voorbeelden

using (var archive = new SevenZipArchive("archive.7z")) 
{ 
   archive.ExtractToDirectory("C:\extracted");
}

Zie ook