SevenZipArchive.NewEntrySettings

SevenZipArchive.NewEntrySettings property

Compressie- en coderingsinstellingen gebruikt voor nieuw toegevoegdeSevenZipArchiveEntry artikelen.

public SevenZipEntrySettings NewEntrySettings { get; }

Zie ook