SevenZipArchive.SaveSplit

SevenZipArchive.SaveSplit method

Slaat archief met meerdere volumes op in de opgegeven doelmap.

public void SaveSplit(string destinationDirectory, SplitSevenZipArchiveSaveOptions options)
ParameterTypeBeschrijving
destinationDirectoryStringHet pad naar de map waar archiefsegmenten moeten worden gemaakt.
optionsSplitSevenZipArchiveSaveOptionsOpties voor archiefopslag, inclusief bestandsnaam.

Uitzonderingen

uitzonderingvoorwaarde
InvalidOperationExceptionDit archief is geopend vanuit een bestaande bron.
ArgumentNullExceptiondestinationDirectory is niets.
SecurityExceptionDe beller heeft niet de vereiste toestemming om toegang te krijgen tot het telefoonboek.
ArgumentExceptiondestinationDirectory bevat ongeldige tekens zoals “, >, < of |.
PathTooLongExceptionHet opgegeven pad overschrijdt de door het systeem gedefinieerde maximale lengte.

Opmerkingen

Deze methode bestaat uit verschillende (N) bestanden bestandsnaam.7z.001, bestandsnaam.7z.002, …, bestandsnaam.7z.(n).

Kan bestaand archief niet multi-volume maken.

Voorbeelden

using (SevenZipArchive archive = new SevenZipArchive())
{
    archive.CreateEntry("entry.bin", "data.bin");
    archive.SaveSplit(@"C:\Folder",  new SplitSevenZipArchiveSaveOptions("volume", 65536));
}

Zie ook