Class SevenZipArchiveEntry

SevenZipArchiveEntry class

Vertegenwoordigt enkel bestand binnen 7z-archief.

public abstract class SevenZipArchiveEntry : IArchiveFileEntry

Eigenschappen

NaamBeschrijving
CompressedSize { get; }Krijgt grootte van gecomprimeerd bestand.
CompressionSettings { get; }Krijgt instellingen voor compressie of decompressie.
IsDirectory { get; }Krijgt een waarde die aangeeft of de vermelding een directory vertegenwoordigt.
ModificationTime { get; }Krijgt laatste gewijzigde datum en tijd.
Name { get; }Krijgt de naam van het item in het archief.
UncompressedSize { get; }Krijgt grootte van origineel bestand.

methoden

NaamBeschrijving
Extract(Stream, string)Extraheert de ingang van de geleverde stream.
Extract(string, string)Extraheert de invoer naar het bestandssysteem via het opgegeven pad.
Open(string)Opent het item voor extractie en biedt een stream met inhoud van het item.

Evenementen

NaamBeschrijving
event CompressionProgressedVerhoogt wanneer een deel van de onbewerkte stream wordt gecomprimeerd.

Opmerkingen

Werp eenSevenZipArchiveEntry bijvoorbeeld naarSevenZipArchiveEntryEncrypted om te bepalen of de invoer is versleuteld of niet.

Zie ook