SevenZipArchiveEntry.CompressedSize

SevenZipArchiveEntry.CompressedSize property

Krijgt grootte van gecomprimeerd bestand.

public ulong CompressedSize { get; }

Zie ook