SevenZipArchiveEntry.Extract

Extract(string, string)

Extraheert de invoer naar het bestandssysteem via het opgegeven pad.

public FileInfo Extract(string path, string password = null)
ParameterTypeBeschrijving
pathStringHet pad naar het doelbestand. Als het bestand al bestaat, wordt het overschreven.
passwordStringOptioneel wachtwoord voor decodering.

Winstwaarde

De bestandsinfo van het samengestelde bestand.

Uitzonderingen

uitzonderingvoorwaarde
ArgumentNullExceptionpath is niets.
SecurityExceptionDe beller heeft niet de vereiste toegangsrechten.
ArgumentExceptionDepath is leeg, bevat alleen spaties of bevat ongeldige tekens.
UnauthorizedAccessExceptionToegang tot dossierpath wordt ontkend.
PathTooLongExceptionDe opgegevenpath, bestandsnaam of beide overschrijden de door het systeem gedefinieerde maximale lengte. Op Windows-gebaseerde platforms moeten paden bijvoorbeeld uit minder dan 248 tekens bestaan en moeten bestandsnamen uit minder dan 260 tekens bestaan.
NotSupportedExceptionDossier bijpath bevat een dubbele punt (:) in het midden van de tekenreeks.

Voorbeelden

using (var archive = new SevenZipArchive("archive.7z"))
{
    archive.Entries[0].Extract("data.bin");
}

Zie ook


Extract(Stream, string)

Extraheert de ingang van de geleverde stream.

public void Extract(Stream destination, string password = null)
ParameterTypeBeschrijving
destinationStreamBestemmingsstroom. Moet beschrijfbaar zijn.
passwordStringOptioneel wachtwoord voor decodering.

Uitzonderingen

uitzonderingvoorwaarde
ArgumentExceptiondestination ondersteunt schrijven niet.
InvalidOperationExceptionHet archief wordt niet geopend voor extractie. - of - Dit item is een directory.
InvalidDataExceptionVerkeerde gegevens in de invoer.

Voorbeelden

Pak een item uit het zip-archief uit met een wachtwoord.

using (var archive = new SevenZipArchive("archive.7z"))
{
    archive.Entries[0].Extract(httpResponseStream);
}

Zie ook