SevenZipArchiveEntry.Open

SevenZipArchiveEntry.Open method

Opent het item voor extractie en biedt een stream met inhoud van het item.

public Stream Open(string password = null)
ParameterTypeBeschrijving
passwordStringOptioneel wachtwoord voor decodering.

Winstwaarde

De stream die de inhoud van het item vertegenwoordigt.

Uitzonderingen

uitzonderingvoorwaarde
InvalidOperationExceptionHet archief wordt niet geopend voor extractie. - of - Dit item is een directory.
InvalidDataExceptionVerkeerde gegevens in de invoer.

Opmerkingen

Lees uit de stream om de originele inhoud van het bestand te krijgen. Zie voorbeelden sectie.

Voorbeelden

Gebruik:

.NET 4.0 en hoger - gebruik de Stream.CopyTo-methode:

decompressed.CopyTo(httpResponse.OutputStream)

.NET 3.5 en eerder - bytes handmatig kopiëren:

byte[] buffer = new byte[8192];
int bytesRead;
while (0 < (bytesRead = decompressed.Read(buffer, 0, buffer.Length)))
 fileStream.Write(buffer, 0, bytesRead);
Stream decompressed = entry.Open();

Zie ook