Class SnappyArchive

SnappyArchive class

Deze klasse vertegenwoordigt een pittig archiefbestand. Gebruik het om pittige archieven samen te stellen of uit te pakken.

public class SnappyArchive : IArchive, IArchiveFileEntry

Constructeurs

NaamBeschrijving
SnappyArchive()Initialiseert een nieuw exemplaar van hetSnappyArchive klasse voorbereid voor compressie.
SnappyArchive(Stream)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetSnappyArchive klasse voorbereid voor decomprimeren.
SnappyArchive(string)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetSnappyArchive klasse voorbereid voor decomprimeren.

methoden

NaamBeschrijving
Dispose()Voert door de toepassing gedefinieerde taken uit die verband houden met het vrijmaken, vrijgeven of resetten van onbeheerde bronnen.
Extract(FileInfo)Pakt pittig archief uit naar een bestand.
Extract(Stream)Pakt pittig archief uit naar een stream.
Extract(string)Pakt pittig archief uit naar een bestand op pad.
Save(FileInfo)Slaat pittig archief op in opgegeven bestemmingsbestand.
Save(Stream)Slaat pittig archief op in de geleverde stream.
Save(string)Slaat pittig archief op in opgegeven bestemmingsbestand.
SetSource(FileInfo)Stelt de inhoud in die binnen het archief moet worden gecomprimeerd.
SetSource(Stream)Stelt de inhoud in die binnen het archief moet worden gecomprimeerd.
SetSource(string)Stelt de inhoud in die binnen het archief moet worden gecomprimeerd.

Zie ook