Class TarArchive

TarArchive class

Deze klasse vertegenwoordigt een tar-archiefbestand. Gebruik het om tar-archieven samen te stellen, uit te pakken of bij te werken.

public class TarArchive : IArchive

Constructeurs

NaamBeschrijving
TarArchive()Initialiseert een nieuw exemplaar van hetTarArchive klasse.
TarArchive(Stream)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetArchive klasse en lijst met items voor samenstellen kunnen uit het archief worden geëxtraheerd.
TarArchive(string)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetTarArchive klasse en lijst met items voor samenstellen kunnen uit het archief worden geëxtraheerd.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Entries { get; }Krijgt ingangen vanTarEntry type waaruit het archief bestaat.

methoden

NaamBeschrijving
static FromGZip(Stream)Extraheert geleverd gzip-archief en stelt samenTarArchive uit geëxtraheerde gegevens.
static FromGZip(string)Extraheert geleverd gzip-archief en stelt samenTarArchive uit geëxtraheerde gegevens.
static FromLZip(Stream)Extraheert geleverd lzip-archief en stelt samenTarArchive uit geëxtraheerde gegevens.
static FromLZip(string)Extraheert geleverd lzip-archief en stelt samenTarArchive uit geëxtraheerde gegevens.
static FromXz(Stream)Extracten geleverd xz formaat archief en componeertTarArchive uit geëxtraheerde gegevens.
static FromXz(string)Extracten geleverd xz formaat archief en componeertTarArchive uit geëxtraheerde gegevens.
static FromZ(Stream)Extraheert geleverd archief in Z-formaat en stelt samenTarArchive uit geëxtraheerde gegevens.
static FromZ(string)Extraheert geleverd archief in Z-formaat en stelt samenTarArchive uit geëxtraheerde gegevens.
CreateEntries(DirectoryInfo, bool)Voegt recursief alle bestanden en mappen toe aan het archief in de gegeven map.
CreateEntries(string, bool)Voegt recursief alle bestanden en mappen toe aan het archief in de gegeven map.
CreateEntry(string, FileInfo, bool)Maak een enkel item binnen het archief.
CreateEntry(string, Stream, FileSystemInfo)Maak een enkel item binnen het archief.
CreateEntry(string, string, bool)Maak een enkel item binnen het archief.
DeleteEntry(int)Verwijdert het item uit de lijst met items op index.
DeleteEntry(TarEntry)Verwijdert het eerste exemplaar van een specifiek item uit de lijst met items.
Dispose()Voert door de toepassing gedefinieerde taken uit die verband houden met het vrijmaken, vrijgeven of resetten van onbeheerde bronnen.
ExtractToDirectory(string)Pakt alle bestanden in het archief uit naar de opgegeven map.
Save(Stream, TarFormat?)Slaat archief op in de geleverde stream.
Save(string, TarFormat?)Slaat archief op in opgegeven bestemmingsbestand.
SaveGzipped(Stream, TarFormat?)Slaat archief op in de stream met gzip-compressie.
SaveGzipped(string, TarFormat?)Slaat archief naar het bestand op pad met gzip-compressie.
SaveLzipped(Stream, TarFormat?)Slaat archief op in de stream met lzip-compressie.
SaveLzipped(string, TarFormat?)Slaat archief naar het bestand op pad met lzip-compressie.
SaveXzCompressed(Stream, TarFormat?, XzArchiveSettings)Slaat archief op in de stream met xz-compressie.
SaveXzCompressed(string, TarFormat?, XzArchiveSettings)Slaat archief pad voor pad op met xz-compressie.
SaveZCompressed(Stream, TarFormat?)Slaat archief op in de stream met Z-compressie.
SaveZCompressed(string, TarFormat?)Slaat archief pad voor pad op met Z-compressie.

Zie ook