Class WimArchive

WimArchive class

Deze klasse vertegenwoordigt het wim-archiefbestand.

public class WimArchive : IArchive

Constructeurs

NaamBeschrijving
WimArchive(Stream)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetWimArchive klasse en lijst met items voor samenstellen kunnen uit het archief worden geëxtraheerd.
WimArchive(string)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetWimArchive klasse en lijst met items voor samenstellen kunnen uit het archief worden geëxtraheerd.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
BootImageIndex { get; }Haalt de (op nul gebaseerde) index op van de opstartbare image.
FileFormatVersion { get; }Haalt de versie van het bestandsformaat op.
Guid { get; }Haalt de identificerende GUID voor het archief op.
Images { get; }Krijgt ingangen vanWimImage type waaruit het archief bestaat.
Manifest { get; }Haalt het ingesloten manifest op dat het bestand en de daarin opgenomen afbeeldingen beschrijft.

methoden

NaamBeschrijving
Dispose()Voert door de toepassing gedefinieerde taken uit die verband houden met het vrijmaken, vrijgeven of resetten van onbeheerde bronnen.

Zie ook