Class XarArchive

XarArchive class

Deze klasse vertegenwoordigt het xar-archiefbestand.

public class XarArchive : IArchive

Constructeurs

NaamBeschrijving
XarArchive(Stream)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetXarArchive klasse en lijst met items voor samenstellen kunnen uit het archief worden geëxtraheerd.
XarArchive(string)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetXarArchive klasse en lijst met items voor samenstellen kunnen uit het archief worden geëxtraheerd.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Entries { get; }Krijgt ingangen vanXarEntry type waaruit het archief bestaat.

methoden

NaamBeschrijving
Dispose()Voert door de toepassing gedefinieerde taken uit die verband houden met het vrijmaken, vrijgeven of resetten van onbeheerde bronnen.
ExtractToDirectory(string)Pakt alle bestanden in het archief uit naar de opgegeven map.

Zie ook