Class XzFilterSettings

XzFilterSettings class

Basisklasse voor een set instellingen van een specifiek xz-formaatfilter.

public abstract class XzFilterSettings

Zie ook