Class XzLZMA2FilterSettings

XzLZMA2FilterSettings class

Reeks instellingen voor xz LZMA2-filter.

public sealed class XzLZMA2FilterSettings : XzFilterSettings

Constructeurs

NaamBeschrijving
XzLZMA2FilterSettings(uint)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetXzLZMA2FilterSettings .

Eigenschappen

NaamBeschrijving
DictionarySize { get; }Grootte van woordenboek wordt gebruikt door LZMA2-filter.

Zie ook