Class XzArchive

XzArchive class

Deze klasse vertegenwoordigt het xz-archiefbestand. Gebruik het om xz-archieven samen te stellen en uit te pakken.

public class XzArchive : IArchive, IArchiveFileEntry

Constructeurs

NaamBeschrijving
XzArchive(Stream)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetXzArchive klasse voorbereid voor decomprimeren.
XzArchive(string)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetXzArchive klasse voorbereid voor decomprimeren.
XzArchive(XzArchiveSettings)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetXzArchive class en stelt het archief samen in xz-indeling.

methoden

NaamBeschrijving
Dispose()Voert door de toepassing gedefinieerde taken uit die verband houden met het vrijmaken, vrijgeven of resetten van onbeheerde bronnen.
Extract(FileInfo)Pakt xz-archief uit naar een bestand.
Extract(Stream)Extraheert xz-archief naar een stream.
Extract(string)Pakt xz-archief uit naar een bestand op pad.
Save(Stream)Slaat xz-archief op in de geleverde stream.
Save(string)Slaat xz-archief op in opgegeven bestemmingsbestand.
SetSource(FileInfo)Stelt de inhoud in die binnen het archief moet worden gecomprimeerd.
SetSource(Stream)Stelt de inhoud in die binnen het archief moet worden gecomprimeerd.
SetSource(string)Stelt de inhoud in die binnen het archief moet worden gecomprimeerd.

Zie ook