Class ZArchive

ZArchive class

Deze klasse vertegenwoordigt Z (gecomprimeerd) archiefbestand. Gebruik het om Z-archieven samen te stellen of uit te pakken.

public class ZArchive : IArchive, IArchiveFileEntry

Constructeurs

NaamBeschrijving
ZArchive()Initialiseert een nieuw exemplaar van hetZArchive klasse voorbereid voor compressie.
ZArchive(Stream)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetZArchive klasse voorbereid voor decomprimeren.
ZArchive(string)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetZArchive klasse voorbereid voor decomprimeren.

methoden

NaamBeschrijving
Dispose()Voert door de toepassing gedefinieerde taken uit die verband houden met het vrijmaken, vrijgeven of resetten van onbeheerde bronnen.
Extract(FileInfo)Pakt het Z-archief uit naar een bestand.
Extract(Stream)Extraheert Z-archief naar een stream.
Extract(string)Pakt Z-archief uit naar een bestand op pad.
Save(Stream)Slaat xz-archief op in de geleverde stream.
Save(string)Slaat Z-archief op in opgegeven bestemmingsbestand.
SetSource(FileInfo)Stelt de inhoud in die binnen het archief moet worden gecomprimeerd.
SetSource(Stream)Stelt de inhoud in die binnen het archief moet worden gecomprimeerd.
SetSource(string)Stelt de inhoud in die binnen het archief moet worden gecomprimeerd.

Opmerkingen

Zie https://docs.fileformat.com/compression/z/

Zie ook