Archive.DeleteEntry

DeleteEntry(ArchiveEntry)

Verwijdert het eerste exemplaar van een specifiek item uit de lijst met items.

public Archive DeleteEntry(ArchiveEntry entry)
ParameterTypeBeschrijving
entryArchiveEntryHet item dat uit de lijst met items moet worden verwijderd.

Winstwaarde

Het archief met het verwijderde item.

Voorbeelden

Hier ziet u hoe u alle vermeldingen behalve de laatste kunt verwijderen:

using (var archive = new Archive("archive.zip"))
{
  while (archive.Entries.Count > 1)
    archive.DeleteEntry(archive.Entries[0]);
  archive.Save("last_entry.zip");
}

Zie ook


DeleteEntry(int)

Verwijdert het item uit de lijst met items op index.

public Archive DeleteEntry(int entryIndex)
ParameterTypeBeschrijving
entryIndexInt32De op nul gebaseerde index van het item dat moet worden verwijderd.

Winstwaarde

Het archief met het verwijderde item.

Uitzonderingen

uitzonderingvoorwaarde
ArgumentOutOfRangeExceptionentryIndex is kleiner dan 0.-of-entryIndex is gelijk aan of groter danInzendingen graaf.

Voorbeelden

using (var archive = new TarArchive("two_files.zip"))
{
  archive.DeleteEntry(0);
  archive.Save("single_file.zip");
}

Zie ook