ArchiveEntry.CompressionProgressed

ArchiveEntry.CompressionProgressed event

Verhoogt wanneer een deel van de onbewerkte stream wordt gecomprimeerd.

public event EventHandler<ProgressEventArgs> CompressionProgressed;

Opmerkingen

Afzender van gebeurtenis is eenArchiveEntry voorbeeld.

Voorbeelden

archive.Entries[0].CompressionProgressed += (s, e) => { int percent = (int)((100 * (long)e.ProceededBytes) / entrySourceStream.Length); };

Zie ook