ArchiveEntry.ExtractionProgressed

ArchiveEntry.ExtractionProgressed event

Verhoogt wanneer een deel van de onbewerkte stream wordt geëxtraheerd.

public event EventHandler<ProgressEventArgs> ExtractionProgressed;

Opmerkingen

Afzender van gebeurtenis is eenArchiveEntry voorbeeld.

Voorbeelden

archive.Entries[0].ExtractionProgressed += (s, e) => {  int percent = (int)((100 * e.ProceededBytes) / ((ArchiveEntry)s).UncompressedSize); };

Zie ook