ArchiveEntry.IsDirectory

ArchiveEntry.IsDirectory property

Krijgt een waarde die aangeeft of de vermelding een directory vertegenwoordigt.

public bool IsDirectory { get; }

Zie ook