ArchiveEntry.Open

ArchiveEntry.Open method

Opent het item voor extractie en biedt een stream met gedecomprimeerde inhoud van het item.

public Stream Open(string password = null)
ParameterTypeBeschrijving
passwordStringOptioneel wachtwoord voor decodering.

Winstwaarde

De stream die de inhoud van het item vertegenwoordigt.

Opmerkingen

Lees uit de stream om de originele inhoud van het bestand te krijgen. Zie voorbeelden sectie.

Voorbeelden

Gebruik:

.NET 4.0 en hoger - gebruik de Stream.CopyTo-methode:

decompressed.CopyTo(httpResponse.OutputStream)

.NET 3.5 en eerder - bytes handmatig kopiëren:

byte[] buffer = new byte[8192];
int bytesRead;
while (0 < (bytesRead = decompressed.Read(buffer, 0, buffer.Length)))
 fileStream.Write(buffer, 0, bytesRead);
Stream decompressed = entry.Open();

Zie ook